Cereal seeds

Żyto ozime

Dańkowskie Opal
 • odmiana populacyjna o dobrej odporności na wyleganie, choroby oraz na porastanie ziarna w kłosie,
 • ziarno o bardzo dobrej wartości przemiałowej i wypiekowej,
 • zalecana również do uprawy na glebach słabszych, 
 • rewelacyjna krzewistość, 
 • zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-280 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 80-90 kg/ha) tj. 2 jednostki siewne. 
zapytaj o produkt

Dańkowskie Diament
 • Żyto Dańkowskie Diament jest odmianą populacyjną.
 • Odmiana o dobrej odpornością na choroby.
 • Rośliny o dużej odporności na wyleganie.
 • Dobra odporność na porastanie ziarna w kłosie.
zapytaj o produkt

Dańkowskie Amber
 • Odmiana wczesna, jest doskonała na gleby ubogie w wodę,
 • ziarno cechuje duża wydajność mąki,
 • jest dmiana populacyjna, o wysokim poziomie plonowania,
 • posiada bardzo dobrą odporność na wyleganie,
zapytaj o produkt

Dańkowskie Rubin
 • Odmiana wczesna.
 • Szczególne przydatna na gleby słabe.
 • Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie.
 • Bardzo dobra odporność na choroby oraz niska podatność na sporysz.
zapytaj o produkt