Cereal seeds

Pszenica ozima

Arkadia
  • Plenna, zimotrwała, o niskich wymaganiach glebowych!
  • Nagrodzona Złotym Medalem MTP Polagra
  • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.
  • Wyróżnia się ładnym, grubym ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
  • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.
  • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
  • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).
  • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
zapytaj o produkt