Cereal seeds

Pszenżyto jare

Dublet
  • Termin kłoszenia się i dojrzewania - wczesny.
  • Wysoką liczba opadania i podwyższona zawartością białka,
  • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
zapytaj o produkt

Mazur
  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości żdźbła (ok. 102 cm)
  • Wysoką tolerancja na zakwaszanie gleby oraz na sporysz
  • Ziarno o wysokiej masie i najwyższej gęstości
zapytaj o produkt

Milewo
  • Jedna z najwcześniejszych odmian
  • Duża tolerancja na zakwaszenie gleby
  • Bardzo dobry potencjał plonowania
zapytaj o produkt